ขณะนี้เว็บไซค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 ได้ทำการปรับปรุงระบบเสร็จแล้ว ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุระการ ได้ที่เว็บไซค์ http://salaryay2.ayutthaya2.go.th/ หรือเข้าที่เว็บไซค์ http://www.ayutthaya2.go.th/